zaterdag 24 mei 2014

Pinksteren.

 
De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.

De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.

De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.

De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.

Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.

 
 Johannes 3:8 "De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is."
 
Pinksteren
 We vieren het 50 dagen na Pasen, 10 dagen na Hemelvaart.
De Handelingen der Apostelen vertellen ons dat de leerlingen bijeen waren en dat het plotseling geweldig begon te waaien. Voor hun ogen daalden vlammen uit de hemel neer, op elk van hen. Vanaf dat ogenblik konden de leerlingen in alle talen van de wereld spreken.

Nu de natuur in volle bloei is gekomen en een sfeer van prille harmonie uitstraalt, nu alles weer bloesemt en bloeit, vieren christenen het feest van de Trooster, de Levende Bron, het Vuur, de Liefde en de kracht schenkende Geest….. ``allen werden vervuld met de Heilige Geest``.

Pinksteren is ook het feest van de christelijke gemeenschap. Want de mens die door het wezen van Christus is aangeraakt, zal steeds andere mensen zoeken om hen deelgenoot te maken.
 

De pinksterbloem
 

Het eerste pinksterfeest viel in de tijd van het lentefeest van de landbouw in Kanaän, dat zeven weken duurde: een oogstfeest.

Eerst vond het feest der ongezuurde broden plaats aan het eind van de oogst van de gerst, als vroegste graan­oogst. De eerste schoof behoorde toe aan Jaweh, die opnieuw het bestaan gegarandeerd had; daarom was iedere vermenging met zuurdesem uit de oude oogst verboden. Later werden Pascha (het feest van de bevrijding uit Egypte) en het feest der on­gezuurde broden samengevoegd.
 
Het Wekenfeest is het feest van de Sinaïtische openbaring, én het is een bloemenfeest.
Het Wekenfeest sloot met de tarweoogst de zeven weken durende graanoogst af. Van deze tarwe werden twee gedesemde broden naar de tempel gebracht. Het Wekenfeest, ook Pinksteren genoemd, werd ook het feest der eerstelingen van de veldvruchten.Op verschillende plaatsen in de Bijbel kunnen we de voorschriften aangaande het Wekenfeest vinden. In Ex. 34:22 staat: ‘het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren’. In Lev. 23:16 staat dat Israël zeven volle weken moet tellen vanaf de sabbat die volgt op het Paasfeest: vijftig dagen. Hieraan heeft het Pinksterfeest zijn naam te danken. Het werd ook wel het feest van de ‘vijftigste’ genoemd. In het Grieks is dat: pentacosta. Daarvan is onze naam ‘Pinksteren’ afgeleid.
 Folklore: De Pinksterblom of Pinksterbruid is een meisje dat door de jongemannen van de gemeenschap wordt gekozen uit de huwbare meisjes. Ze wordt dan versierd met bloemen of kransen door het dorp rondgeleid, gevolgd door een bonte stoet jongens en meisjes. Vaak worden er liedjes gezongen en krijgen de zangers geld of zoetigheden. Daarna wordt er de hele dag feest gevierd. Het Pinksterblomfeest was in vroeger tijden nauw verbonden met de hoop op vruchtbare akkers, en, ook niet onbelangrijk, een moment waarop jongens en meisjes elkaar konden ontmoeten. Waaruit soms weer letterlijk ‘vruchtbare’ samenkomsten volgden…
  
 

www.priegelgoud.nl


Hier is onze fiere pinksterblom
En ik zou hem zo graag eens wezen
Met zijn mooie kransen op het hoofd
En met zijn klinkende belle
Recht is recht, krom is krom
Gelief je ook wat te geven voor de fiere pinksterblom
Want de fiere pinksterblom moet voort!


Boer, ik vraag je voor de laatste maal:
Heb je soms nog takkebossen?
In het donker stoken wij ons vuur
Dat fikt en vlamt en knettert
Vuur en vlam, rook en smook
Zeg, danst misschien jouw mooie Trieneke deze avond ook
Met de fiere pinksterblom in ’t rond?


Tekst en melodie genoteerd op Terschelling door Jaap Kunst
Uit: Terschellinger volksleven 1915

http://www.liedjeskist.nl/liedjes_a-z/p-liedjes/pinksterblom.htm