zondag 16 juli 2023

Graan op het Hogeland


Graan van het Hogeland

Boven in Groningen heet de streek Het Hogeland. In de zomer vol met graanvelden en koolzaadvelden. Maanden lang kunnen we genieten van de goudgele velden. Het Gronings Goud noemen we het graan. Meerdere betekenissen heeft het woord goud in het Gronings dialect. Het is Goed, Oke! 
Maar ook als bedden-goed, keuken-goed en... 

"Priegelgoed"- www.priegelgoud.nl


Zie mijn website voor leuke zomerse Priegelgoud-figuren. Het is 16 juli, het graan is rijp! 


De Oogst is begonnen.


De Graanprinses staat weer op de seizoentafel


Zie mijn website www.priegelgoud.nl 


Het Groninger Hogeland

Het land

't Is alles eenvoud wat uw stoerheid sierde,
En alledaags bij werelds wufte pronk:
Het zwaatlend koren rond de heilge wierden,
Uw kolken waar kasteel en kerk in zonk;

Temidden graan en bontbebloemde weien,
Waar de gelatenheid zichzelf bedroomt,
De nuchtre pracht der rijke boerderijen
Met brede schuren tussen schraal geboomt';

De polders met hun angstige eenzaamheden,
Waar de een'ge leeuwerik onder 't blinkend zwerk
Het brandend hart is, vreemd aan tederheden
En moede van der handen dienend werk.

Stil - uit een dorp galmt klaar Gods eeuwige vrede;
't Verweerde luien van vervallen kerk.


Willem de Merode ( dichter van het Hogeland)


---------------------------


Door een bezoek aan het Singer Museum in Laren 

kan ik deze prachtige kunstwerken aan jullie laten zien. 


De Zaaister -Herman Gouwe 
De Bindster 
Charles van Wijk


En in het Waddenmuseum Verhildersum in Leens zijn schilderijen te zien van de Ploeg, een Groningse kunstenaarsgroep.


De zichter -Johan Dijkstra 
houtsnede (Verhildersum  Leens )Een zonnige zomer toegewenst.