zondag 16 december 2012

Advent II


Met Kerst gedenken we de geboorte van het Kind. Het kind staat centraal in deze adventstijd. We zingen ervan. We kijken naar het kerstspel, met het kind in ons midden.
En dan het nieuws dat van buiten op ons af komt.
Kinderleed in allerlei vormen, dat ons beroert.
 
Doe ik eigenlijk wat ik zou willen doen?
Alliance for Childhood heeft de volgende tekst als manifest, waarin de rechten van het kind staan.
(International Alliance Working Group, New York, 1999)

Kindheid 


Kindheid is de tijd, waarin men alles over de wezenlijke dingen van het leven leert.
Over de hemelse en de aardse wereld over het goede, het schone en het ware.
Kindheid is de tijd om lief te hebben en geliefd te worden,
angst te ervaren en vertrouwen te leren,
waarachtig en stil te zijn,
maar net zo goed vrolijk en lachend te vieren.
Kinderen hebben het recht om te dromen en in hun eigen tempo groot te worden.
Zij hebben het recht fouten te maken en het recht dat men hen vergeeft.

Kinderen hebben het recht gevrijwaard te worden van honger en geweld,
een thuis te hebben en beschermd te worden.
Men moet hen daarbij ondersteunen om gezond te kunnen opgroeien,
goede gewoontes te leren en evenwichtige voeding te krijgen.
Kinderen hebben mensen
nodig waarvoor ze respect kunnen hebben.
Volwassenen, wiens voorbeeld en liefdevolle autoriteit ze kunnen volgen.

Ze hebben nood aan een veelvoud van ervaringen-
zachtheid en vriendelijkheid,
Vermetelheid en moed, zelfs kattenkwaad en onbetamelijk gedrag.

Zij hebben een liefdevolle verbondenheid met de aarde nodig-
Met de dieren en de natuur,
met families en een maatschappij, waarin ze zich als individu kunnen ontplooien.

Ze hebben nood aan ogenblikken van aandacht en ruimte voor hun nieuwsgierigheid,
beschermende grenzen en vrijheid voor hun creativiteit
en tijd om stil te staan, te spelen, te werken.

Ze moeten de oerwetten van het leven leren kennen
en de vrije ruimte hebben hun eigen principes te ontdekken.
De geest van de kindheid roept om bescherming en verzorging,
want hij is een wezenlijk deel van ieder menselijk bestaan.

 
Derde Advent.

Ik wens u een liefdevolle Adventsweek.


zondag 2 december 2012

Advent I


De Eerste Advent is aangebroken. Zondag 2 december.

Ieder jaar opnieuw vieren we het feest van de geboorte van het Jezuskind. De tijd van Advent helpt ons ons voor te bereiden op het Kerstfeest. Het is 2 december en we zitten nog midden het Sint Nicolaasfeest en het Sint Maartenfeest ligt nog maar net achter ons. Deze feesten vragen van ons om een warm mensenmens te worden, die wil delen, ontvangen en schenken.
In de adventstijd zong ik graag met de kinderen van de basischool het lied van

Hanna Lam / Wim ter Burg
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen als 't moet dat Hij komt voor goed!


En weer in geuren en kleuren herhalen
wat wij al weten uit oude verhalen:
herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint.


In dit lied klinkt voor mij door, dat ik me als mens ieder jaar weer opnieuw innerlijk moet voorbereiden om het kind geboren te laten worden.

 
Vanochtend toch nog 4 kaarsen kunnen vinden. Ik dacht dat ik er geen meer had...
En heb een Maretak-Figuurtje gemaakt en erbij gehangen.
 
 
 De Maretak is een bijzondere plant. Het groeit als een half-parasiet aan bomen. Het heeft een geneeskrachtige werking. En het is o.a. drager van het symbool van het Licht.