maandag 28 januari 2019

Maria Lichtmis

FEBRUARI
 
En bij mij bloeit na heel lang wachten eindelijk, de Amaryllis, prachtig.

En buiten: de Helleborus en de eerste sneeuwklokjes!!!
 

 
 
40 dagen na Kerst
Maria Lichtmis 2 februari
Het is de laatste feestdag waarvan de datum
verbonden is aan die van Kerstmis.

Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd
en een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis;
vandaar de naam lichtmis.
In veel talen verwijst de naam van het feest rechtstreeks naar kaarsen.
 
Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag pannenkoeken gebakken. Dat wordt op twee manieren verklaard. 2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen – de andere dag was 11 november (Sint-Maarten). Dat werd ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. De vorm en kleur van de pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar de zon en het licht. De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben.
 
 

Geheel volgens de Joodse traditie brengen Maria en Jozef 40 dagen na de geboorte hun eerstgeboren kind in de tempel om het op te dragen aan God. 
En in de tempel was ook Simeon. Aan hem was geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus zou zien. Hij neemt het kind in zijn armen en looft God:

“Mijn ogen hebben uw heil gezien
 
dat gij bereid hebt
 voor het aanschijn van alle gemeenschappen;

licht tot ontsluiering van volken”.
 
MARIA LICHTMIS
Gemaakt van naaldvilt
 
Hartegroet
Jannie
 
 
***Kijk ook eens bij mijn blog TAFELSPEL.
 https://devierseizoenen-janna.blogspot.com/2019/01/tafelspel.html
We kunnen ook bij u komen spelen!

vrijdag 18 januari 2019

TAFELSPEL


We kunnen bij u een tafelspel laten zien voor een groep jonge kinderen. VROUW HOLLE


Bij een tafelspel wordt een uiterlijk beeld van een verhaal gemaakt en uitgebeeld op een tafel. De figuren van bijvoorbeeld een sprookje lopen ‘hun levensweg’. Op de tafel zijn de plekken te zien waar de sprookjesfiguur aankomt om ervaringen op te doen. Terwijl het verhaal wordt voorgelezen, worden de figuren voortbewogen van de ene plaats naar de andere door een persoon achter de tafel. Deze persoon is dus zichtbaar, in tegenstelling met het poppenkastspel.
Voor de aanvang van het spel is er een kleed over het tafereel gelegd en wordt dan vervolgens verwijderd.
uit het boek Sprookjes van Vrouw Holle

Vrouw Holle is een van de bekendste sprookjes uit de verzameling van de Gebr. Grimm. Minder bekend is het feit dat er veel meer verhalen over Vrouw Holle in omloop waren in het Duits taalgebied. In het boek Sprookjes van Vrouw Holle door Karl Peatow staan 35 prachtige sprookjes om te lezen en vooral om voor te lezen voor jong en *oud*.
In de verhalen/ sprookjes zit Vrouw Holle vaak bij een bron, daar is haar "'werkterrein". De bron is het beeld voor de poort tussen hemel en aarde.
Het tafelspel Vrouw Holle
is het sprookje uit het boek GRIMM.
De figuren voor een Tafelspel Vrouw Holle zijn ook verkrijgbaar bij www.priegelgoud.nlVrouw Holle Tafelspel voor de kleutergroep, of 7 en 8 jarigen.


Voor informatie uitspelen Tafelspel janna@priegelgoud.nlHartegroet
Jannie