dinsdag 21 juni 2016

Het ritme van de seizoenen, vandaag 21 juni de ZOMER.


Het ritme van het jaar- de 4 Seizoenen.

Ritme, een grondprincipe voor alles wat leeft.  RITME is ook een begrip uit de muziekwereld. Het is niet hetzelfde als de maat. De maatstreep snijdt de muziek op maat. Ritme is echter ook niet de melodie, de stroom muziek die geen einde kent en geen begin.

Ritme is iets daartussen, het houdt het midden tussen maat en melodie.
 

RITME vinden we in de ringen van de doorgezaagde boomstam, in de golven van het water. Er is een zekere gelijkheid in vorm te herkennen, maar geen van de vormen is exact gelijk aan een andere. De herhaling is niet eentonig. Daardoor blijft een ritmisch patroon ons boeien.

 
RITME is essentieel voor alles wat leeft. Dat kunnen we waarnemen aan de plant, die gedurende het jaarritme bloeit en vergaat, die zich in de groei ritmisch ontplooit en weer samentrekt.

Met ademhalingsprocessen hebben we hier te maken.

In-  en uitademen.

Samentrekken en uitbreiden.

Van binnen en naar buiten gaan.
 


 
Dit verschijnsel is vooral te beleven aan de seizoenen. Hoe fijn is het om in de winter binnen te zijn, misschien wel een boekje bij de haard. De zomer daarentegen nodigt uit om erop uit te trekken. De natuur in, naar buiten.

Zomertomtes

 
                    
 

Wij weten dat alle organische processen ritmisch verlopen.. Zij volgen het ritme van dag en nacht, morgen en middagen avond, voorjaar, zomer, herfst en winter. Een volwassene kan zich hieraan onttrekken. In de nacht kunnen we bewust wakker blijven, op een zomerse dag kunnen we ons elk moment  terug trekken in ons huis.

Het jonge kind kan dit echter niet op die manier. Het kind heeft een ritmisch geordende omgeving nodig en verlangt daarnaar.

Hoe ritmischer het leven van het kind verloopt, hoe gezonder het is.
 


 
 

 Vandaag 21 juni 2016 is het ZOMER !
 
 
 
Zon
 
Een steen in de zon
straalt warmte
een hand om de steen
omvat de zon
 
Jana Beranova
 
een fantastische zomer toegewenst, Janna