zondag 26 oktober 2014

Christophorus

De legende Christophorus 

Christophorus, Christusdrager, is het symbool van de zoekende mens, aan wie en door wie de liefde geopenbaard wordt. Hij gaat op zoek naar datgene wat zijn hart hem ingeeft: het dienen van de machtigste heer in de verschijning van de koning, de duivel, de heremiet en ten slotte het Christuskind. Als reus zet hij de mensen over de rivier, de eeuwig stromende adem van het leven. Na jarenlang dragen en dienen weet Christophorus zich gedragen door het kind, het licht van hemel en aarde. 
Christophorus is niet alleen beschermheilige van pelgrims, reizigers en weggebruikers, daarnaast is hij patroon van vestingwerken en van de zee. Hij wordt aangeroepen tegen wateroverlast, onweer en hagelbuien, alle vormen van tegenspoed, pest, hongersnood, verwondingen en kiespijn. Hij is patroon van kinderen en zwangere vrouwen, van hoveniers en tuinders, fruit- en appelverkopers, boekbinders, schilders, timmerlieden en hoedenmakers.

In de Oosterse Kerk wordt hij gerekend tot de heilige genezers.
 
Pasteltekening uit het boek:
Christoforus de legende van een heilige.
Juke Hudig


Cristophorus                         

CHRISTOPHORUS

Christophorus had van 's morgens vier
Tot 's avonds zeven als een lastdier
Door de gezwollen rivier gewaad.
Nu wou hij rusten en eten; maar kwaad
Bedacht hij, er was geen brood in de kast
En nú nog naar 't dorp gaan was te veel last.
Bovendien - een veer zonder man op post?
"Dan maar lawaaisaus en flauwe kost."
Hij smeet zijn vetlaarzen fluks in een hoek,
Scharrelde (op kousen, in onderbroek)
Uien en meel bijeen in de pan
Met een scheut melk; ... at lekker er van. -
Daar klonk de bel, overzijds, in de biezen.
Een heilige zou zijn geduld verliezen,
Bromde Christophorus, en keek door het raam.
Een hummeltje stond ginds zoo klein en eenzaam,
Dat hij met vaart in zijn laarzen schoot,
En 't water instapte, dat 't hoog opspoot.
Hij sprak heel vriendelijk: wel, kleine broer,
Zet je maar als ruitertje op mijn schoêr,
En neem maar als teugel mijn lange haar.
Zit je goed? Stuur je goed? Dan zijn we klaar.
Het was een klein ventje, maar wàt was hij zwaar.
En het water rees hooger dan sinds dag en jaar.
Soms voelden zijn voeten geen bodem meer,
En de jongen drukte hem dieper nêer.
En hij riep: wij verdrinken! Maar God zij geloofd!
En het kind zeide: Leef! Gij draagt God op uw hoofd!
En hij rees, en hij voelde met voet en stok
Weer grond, en hij viel aan land met een schok.
En lachend stond voor hem in lichtglans gehuld
Het kind, en het vroeg: hoe groot is mijn schuld?
Maar de veerman zei: die de Wereldheer droeg,
Had 't àl in zijn armen, en dat is genoeg.
En toen sprak Jezus: gij zult tot uw dood,
Ter herinnering aan uw Heer in zijn nood,
Christophorus heeten; uw leven en lot
Zal veilig gedragen zijn door uw God.
In 't donker stond lang de veerman alleen
En schudde zijn hoofd en krabde zijn been,
En trad binnen, en at zijn koud maal uit de pan,
En ging slapen als een gelukkig man.
    GEDICHT van WILLEM de MERODE


zie voor de volledige tekst van de legende: http://www.christoforus.nl/geschiedenis/christoforus.html

maandag 1 september 2014

De reis van Niels Holgersson

Niels hoeft opeens niet meer naar school.
Hij gaat een reis maken op de rug van een gans.
Zo leert Niels de wereld kennen.


....een schooljongen die werd betoverd.

Hoog in de lucht boven Zweden
over de huizen en over de zee
Vliegen de ganzen naar Lapland
Kruimel en Niels mogen mee

Niels Holgersson
vliegt op een gans naar de zon
Niels Holgersson
komt ie 't najaar weerom

Laag in de donkere bossen
hoog in de bergen waar het koud is en guur
Niels en de ganzen beleven steeds weer een nieuw avontuur.
 

Niels verkrijgbaar bij  www.priegelgoud.nl
 


Nils Holgersson is de naam van de hoofdpersoon van het kinderboek Nils Holgerssons wonderbare reis (Zweeds: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige) van Selma Lagerlöf uit 1906.

Het boek is bedoeld om kinderen op een speelse manier de aardrijkskunde van Zweden te leren.


De familie Holgersson woont in Skåne in het uiterste zuiden van Zweden op een kleine boerderij. Daar groeit hun enige zoon Nils op. Nils is niet zo vriendelijk voor de dieren thuis, hij houdt er van om ze te plagen en te sarren. Als hij op een dag een nisse (een soort kabouter) vangt en weigert die weer vrij te laten, spreekt de boze kabouter een betovering uit over Nils. Hij wordt zo klein als een duim. Nils smeekt de kabouter om hem weer groot te maken, maar de kabouter verdwijnt zonder een spoor na te laten.
Meteen krijgt Nils het aan de stok met de dieren van de boerderij die hem allemaal uitlachen en dreigen om hém nu eens te pesten, en Nils moet vluchten. Hij verstopt zich in de heg die om het erf groeit.
Op dat moment vliegt een groep wilde ganzen over de boerderij. Ze roepen de tamme ganzen op om mee te vliegen naar de bergen en vrij te zijn! De meeste ganzen voelen er echter niets voor om hun leventje op te geven. Alleen Mårten, een jonge ganzerik, wil wel mee. In eerste instantie lukt het hem niet op te stijgen - hij heeft nooit echt vliegen geleerd. Nils heeft er even geen erg in dat hij klein en hulpeloos is en probeert de ganzerik het ontsnappen te belemmeren. Hij grijpt Mårten bij de nek en... op dat moment slaagt die erin op te stijgen. Met veel moeite slaagt Nils erin op de rug van de ganzerik te kruipen.
(WIKIPEDIA)
www.priegelgoud.nl

 
Hoe je iets kunt leren als je op reis gaat met ganzen:
Zes van de ganzen heten Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä, Viisi en Kuusi.
Dat zijn de cijfers van 1 tot en met 6 in het Fins.   
dinsdag 12 augustus 2014

Bloemenkrans

Het is midden augustus.
Dankzij de mooie, zonnige zomer is het graan geoogst.

De akkerranden staan te pronken, vol van prachtige veldbloemen.
 
Belle heeft een wens. 
Ze zou graag een bloemenkrans willen!
Ik ga voor mijn kleindochter een bloemenkrans maken. 
 
 

 Belle is blij.

vrijdag 20 juni 2014

Schilderachtig Hoogeland


Vakantie in Groningen op het Hoogeland.

 
Wat een prachtige show gaven  de Reuzen Berenklauwen. We wachtten op het moment dat het vlies, waar de bloem in rijpte, zich opende.


Met mijn moeder van 101 jaar een wandeling maken en een ijsje eten bij Nienoord in Leek.Bij ons vakantiehuisje in Wehe den Hoorn bloeit de Kiwi-boom.

Op Stort bij Leens hebben we met onze kinderen een heerlijke dag aan de Hoornse Vaart.
Het Raadhuis in Eenrum.

We bezoeken de expositie DE KRACHT VAN KLEUR van Antje Sonnenschein in Galerie Het Raadhuis in Eenrum.

http://www.galeriehetraadhuis.nl/nieuwsbrief/2014-maart/nieuwsbrief-antje-14.html
 
De schilderijen van Antje raken mij.
In de schilderijen van Antje Sonnenschein is de liefde voor het Groninger landschap terug te vinden: de kleuren, de motieven, het weidse, de zo typerende boerderijen, de akkers; afhankelijk van het seizoen ook zo verschillend van kleur. Het zijn vooral de kleuren, waarin ik haar liefde voor het  Groninger land zie en herken, wat je ook bij de Ploegschilders kunt ervaren.
Het was fijn om al die kleurenpracht van zo`n 30 schilderijen bij elkaar te zien en te beleven.
 
Antje Sonnenschein zegt in een intervieuw: ‘Die kleuren van het land, die voel ik’ 
 
Fluitekruid bij Leens
Reitdiep


 
Nederland viert feest is het thema van de nieuwe expositie
vanaf 27 juni tot 24 augustus 2014 in Galerie Het Raadhuis in Eenrum.dinsdag 10 juni 2014

Fliera, het elfje dat niet kon slapen.

Midzomernacht.

Het kleine elfje Fliera is nog helemaal niet moe.
En op een midzomernacht als deze kun je toch niet zomaar gaan slapen. Ze besluit om er op uit te gaan. Iedereen die ze ontmoet is ook klaarwakker. De Prins van de nachtvlinders neemt haar mee naar een midzomernachtfeest. Fliera danst de hele nacht door. En daar word je wel moe van. Zo belandt Fliera uiteindelijk toch nog in dromenland. Daniela Drescher is er ook in dit boek weer in geslaagd om de dieren, elfen en kabouters in haar fantasievolle stijl weer te geven. Kortom, een heerlijk boekje voor het slapen gaan.

"De Prins van de nachtvlinders neemt haar mee naar een midzomernachtfeest"

`Het elfje dat niet kon slapen` is een prachtig geillustreerd prentenboek.

Boek en Figuur, een origineel kado voor jong en oud!

Het elfje Fliera is leuk om te maken.
De jurk van Fliera maak ik van zijde.Camilla vindt een blonde Fliera mooi.
Boek en Figuur www.priegelgoud.nlSint Jans krans/prentbriefkaart Marjan van Zeyl


  


zaterdag 24 mei 2014

Pinksteren.

 
De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.

De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.

De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.

De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.

Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.

 
 Johannes 3:8 "De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is."
 
Pinksteren
 We vieren het 50 dagen na Pasen, 10 dagen na Hemelvaart.
De Handelingen der Apostelen vertellen ons dat de leerlingen bijeen waren en dat het plotseling geweldig begon te waaien. Voor hun ogen daalden vlammen uit de hemel neer, op elk van hen. Vanaf dat ogenblik konden de leerlingen in alle talen van de wereld spreken.

Nu de natuur in volle bloei is gekomen en een sfeer van prille harmonie uitstraalt, nu alles weer bloesemt en bloeit, vieren christenen het feest van de Trooster, de Levende Bron, het Vuur, de Liefde en de kracht schenkende Geest….. ``allen werden vervuld met de Heilige Geest``.

Pinksteren is ook het feest van de christelijke gemeenschap. Want de mens die door het wezen van Christus is aangeraakt, zal steeds andere mensen zoeken om hen deelgenoot te maken.
 

De pinksterbloem
 

Het eerste pinksterfeest viel in de tijd van het lentefeest van de landbouw in Kanaän, dat zeven weken duurde: een oogstfeest.

Eerst vond het feest der ongezuurde broden plaats aan het eind van de oogst van de gerst, als vroegste graan­oogst. De eerste schoof behoorde toe aan Jaweh, die opnieuw het bestaan gegarandeerd had; daarom was iedere vermenging met zuurdesem uit de oude oogst verboden. Later werden Pascha (het feest van de bevrijding uit Egypte) en het feest der on­gezuurde broden samengevoegd.
 
Het Wekenfeest is het feest van de Sinaïtische openbaring, én het is een bloemenfeest.
Het Wekenfeest sloot met de tarweoogst de zeven weken durende graanoogst af. Van deze tarwe werden twee gedesemde broden naar de tempel gebracht. Het Wekenfeest, ook Pinksteren genoemd, werd ook het feest der eerstelingen van de veldvruchten.Op verschillende plaatsen in de Bijbel kunnen we de voorschriften aangaande het Wekenfeest vinden. In Ex. 34:22 staat: ‘het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren’. In Lev. 23:16 staat dat Israël zeven volle weken moet tellen vanaf de sabbat die volgt op het Paasfeest: vijftig dagen. Hieraan heeft het Pinksterfeest zijn naam te danken. Het werd ook wel het feest van de ‘vijftigste’ genoemd. In het Grieks is dat: pentacosta. Daarvan is onze naam ‘Pinksteren’ afgeleid.
 Folklore: De Pinksterblom of Pinksterbruid is een meisje dat door de jongemannen van de gemeenschap wordt gekozen uit de huwbare meisjes. Ze wordt dan versierd met bloemen of kransen door het dorp rondgeleid, gevolgd door een bonte stoet jongens en meisjes. Vaak worden er liedjes gezongen en krijgen de zangers geld of zoetigheden. Daarna wordt er de hele dag feest gevierd. Het Pinksterblomfeest was in vroeger tijden nauw verbonden met de hoop op vruchtbare akkers, en, ook niet onbelangrijk, een moment waarop jongens en meisjes elkaar konden ontmoeten. Waaruit soms weer letterlijk ‘vruchtbare’ samenkomsten volgden…
  
 

www.priegelgoud.nl


Hier is onze fiere pinksterblom
En ik zou hem zo graag eens wezen
Met zijn mooie kransen op het hoofd
En met zijn klinkende belle
Recht is recht, krom is krom
Gelief je ook wat te geven voor de fiere pinksterblom
Want de fiere pinksterblom moet voort!


Boer, ik vraag je voor de laatste maal:
Heb je soms nog takkebossen?
In het donker stoken wij ons vuur
Dat fikt en vlamt en knettert
Vuur en vlam, rook en smook
Zeg, danst misschien jouw mooie Trieneke deze avond ook
Met de fiere pinksterblom in ’t rond?


Tekst en melodie genoteerd op Terschelling door Jaap Kunst
Uit: Terschellinger volksleven 1915

http://www.liedjeskist.nl/liedjes_a-z/p-liedjes/pinksterblom.htm
 

maandag 21 april 2014

De Meiboom


 

Ik wil den mei gaan houwen
Voor mijn liefs' vensterkijn
Ende schenken mijn lief trouwe
Die allerliefste mijn
Ende zeggen: Lief wilt komen
Voor u klein vensterken staan
Ontvangt den mei met bloemen
Hij is zo wel gedaan
 
Prent uit het jaar 1767
 
Op 1 mei staat alles in bloei en in de landbouw breekt een periode van betrekkelijke rust aan. Op het platteland gebruikte men die omstandigheid om regelingen te treffen t.a.v van werk. Zo deden op of "'rond de meidag"' ( de eerste mei) nieuwe knechten en dienstboden hun intrede en werden landerijen in pacht genomen. Ook in steden handhaafde men dit boerenritme.
Tegen deze achtergrond voltrok zich het meifeest, met zijn vruchtbaarheidssymboliek. Niet alleen ten aanzien van land, gewas en vee, ook ten aanzien van huwbare jongens en meisjes.
In de nacht voor 1 mei werden de meibomen geplant, meitakken geplaats op huizen en stallen en brandstapels opgericht voor de traditonele meivuren.
In de Middeleeuwen moesten dus hele steden in het groen zijn gezet. Elk huis had zijn meiboom, elk venster zijn meitak.
In het holst van de nacht gingen de jongens de meitakken bij de huizen van de meisjes aanbrengen.
Aansluitend begon het dansen rond de meiboom
 


 
De oude meiboom heeft nog diverse sporen in Nederland nagelaten. De paasstaak van Denekamp, de pinksterkroon van Deventer en de kallemooi van Schiermonnikoog herinneren eraan, evenals de traditionele boomtak op het hoogste punt van een bouw. Verder resteren in Zuid-Limburg enkele echte meibomen.
 
De eerste mei is als feest zo goed als verdwenen in Nederland.
 
 
Op de Vrije School wordt grote aandacht besteed aan het ritmische beleven van het jaarverloop. Daarbij spelen de jaarfeesten een belangrijke rol. Door elk jaar opnieuw de jaarfeesten te vieren, vinden de kinderen een houvast in het tijdsverloop van een jaar.
Het feest van de Meiboom wordt op de Vrije school nog in ere gehouden rond het Pinksterfeest.
 
Jongens en meisjes dansen met Juffie rond de meiboom.

Verkrijgbaar bij www.priegelgoud.nl

zaterdag 12 april 2014

Van Schaap tot Wol en Draad.


 Pelle`s nieuwe kleren.

"Pelle had een lam, dat helemaal van hem was. Het lam werd groter, maar Pelle werd ook groter. De wol van het lam werd steeds langer, en Pelle`s kleren werden steeds korter. Toen Nam Pelle een schaar en schoor daarmee de wol van het lam af."

Grootmoeder maakt het wol tot draad. Pelle verft het garen blauw en brengt het naar zijn moeder, die het tot stof weeft. Pelle gaat dan naar de kleermaker, die voor Pelle een heel nieuw pak maakt. Pelle stapt in zijn nieuwe pak naar het lam en zegt:
"'Dank je wel voor deze mooie kleren!''

www.priegelgoud.nl  Boek en Figuur.


Schapen op de hei

In heiige ruigten, de heuvel af,
Staat trouw bij zijn schapen,
Die dromerig slapen,
Wat verder,
Een herder
En leunt op zijn staf.

De zon doorvonkt het bruin wollig haar,
Verzilvert de randen
Met blinkende banden —
De vachten,
Ze wachten
De knippende schaar.


Gedichten (1910). Schrijver Jacob Winkler Prins
 
VAN SCHAAP TOT DRAAD; een leuk filmpje:  https://www.youtube.com/watch?v=6g3R3zkogXw

Workshop Droogvilten in Zeist West:
Vrijdagmiddag 11 april.

Een schaap!                       (Pakketje van de Witte Engel)

 


met een heel leuk resultaat!Alle dames heel erg bedankt voor de deelname aan de workshop en tot een volgende keer.


... en wat kreeg ik een leuk presentje van de organisatie.
 
Ik wens u hele fijne Paasdagen.
Janna

zondag 9 maart 2014

VoorjaarHet is zondag 9 maart! Het lijkt erop dat de lente is aangebroken...Rowan is 7 jaar en maakt  voor oma een tekening - DE LENTE


Voor heel veel mensen aanleiding om de tuin in te gaan of een terrasje te zoeken. Ik ga een lentetafereeltje maken van wolvilt.Lentetafereeltje www.priegelgoud.nl

 
 
Viltfiguren voor de seizoenstafel en viltfiguren bij prentenboeken, knuffels en kraamkadootjes. Dit alles is te zien op mijn website en ........

a.s donderdag 13 maart /lentemarktje priegelgoud
in het verpleeghuis Leendert Meeshuis in Bilthoven
van 10.00 u tot 15.00 u.

============
Een week geleden bewonderde ik de sneeuwklokjes bij de borg Verhildersum.
De sneeuwklokjes in heel veel variaties en de aconiet.Zo'n dag

Zo'n dag,
waarop de lucht vol luchtigheid is,
lentewind plagerig achterom sluipt,
van zoveel niet benoembaars bol staat,
Parijs vlakbij is, Granada om de hoek.

Zo'n dag,
waarop het frisgerokte meisje
van de buren hoog moet reiken
naar knoppen in hun kersenboom,
wind de verleiding niet weerstaat.

Zo'n dag,
waarop ik gebukt mijn tuin spit,
op harde resten winter stuit,
ijs vind in verborgen hoeken,
wat was toegedekt weer bloot leg.

© Atze van Wieren
Opgenomen in de
'Dagkalender van de Nederlandse en
Vlaamse Poëzie'
Samensteller Hans Warren, Uitg. Meulenhoff   Spreuk: De winter sterft in de lente om in de herfst opnieuw                                           geboren te worden. Marche Blumenberg

zaterdag 1 februari 2014

Vrouw Holle Boek en Figuur

Vrouw Holle. Een sprookje van Grimm.
In de originele uitgave van Grimm is dit de afbeelding die het sprookje Vrouw Holle illustreerd.

 
Bij prentenboeken met een sprookjes-achtige inhoud maak ik een Figuur, een Hoofdpersoon uit het verhaal. Bijvoorbeeld Goudlokje, Roodkapje, Doornroosje, Tomte Tummetot, Thijm, Tatatoek, Olle. Pelle, Vrouw Holle e.a.
 
 
Boek en Figuur.
 
 
 Hoe kun je een Figuurtje als Vrouw Holle gebruiken naast het voorlezen of vertellen van het sprookje uit het prentenboek.
Het figuurtje Vrouw Holle kan geplaats worden op een tafeltje bij de verteller. Een doek in kleur van de sfeer van het boek en een scene uit het verhaal.
 
In een Tafelspel
komen tijdens het vertellen de figuren uit het boek tot leven en bewegen de figuren op weg naar hun doel. Het is handig om het samen met iemand te doen. De ene vertelt of leest voor
en de ander luistert en beweegt een figuur.
Ik heb uit het sprookje van Vrouw Holle de figuren en hun levensweg gemaakt en wil het hier laten zien.
De weg van de dochters van boven naar beneden...

De stiefmoeder van een van de twee dochters.


  
Een weduwe had twee dochters; de ene was mooi en vlijtig, de andere lelijk en lui. Zij hield echter veel meer van de lelijke en luie omdat deze haar echte dochter was en de andere moest al het werk doen en de assepoes in huis zijn. Het arme meisje moest iedere dag op de grote weg bij de put gaan zitten en zoveel spinnen dat het bloed uit haar vingers liep.
 


                  
Het meisje prikte zich en wilde de spoel in de put afspoelen, maar de spoel viel in de put. Haar stiefmoeder sprak: Als jij je spoel hebt laten vallen, moet je hem er ook weer uit halen."' Uit angst sprong ze in de put. Ze verloor haar bewsutzijn en werd weer wakker op een mooie weide.

 Ze deed onderweg wat haar gevraagd werd. "'Haal me uit de oven" en "'Pluk mij"'

 Ze kwam bij Vrouw Holle in dienst en deed haar best, totdat ze heimwee kreeg naar boven/naar huis
En ze mocht gaan naar huis terug. Ze ging door de poort en werd beloond met goud.
 
  Thuis gekomen riep de Haan: Kukelu, terug is onze gouden jonkvrouw nu.
De eigen dochter wilde ook veel goud verdienen en ging dezelfde weg.

 
Zij luisterde niet naar de roep van de oven en de appelboom. 
en ze lag te luieren bij Vouw Holle. Toen zij door de poort terug ging,
 viel er pek over haar heen
 
www.priegelgoud.nl
 

Toen kwam het luie meisje thuis. Zij was echter helemaal met pek bedekt en de Haan riep, toen hij haar zag: "'Kukelu, terug is onze vuile jonkvrouw nu." Het pek bleef aan haar kleven en het ging er nooit meer af.

***************
Ook kunnen wij het Tafelspel van Vrouw Holle uitspelen voor een groep.
Zie voor meer informatie ook de blog:
 https://devierseizoenen-janna.blogspot.com/2019/01/tafelspel.html

Hartegroet
Jannie