vrijdag 26 oktober 2018

De TandenfeeTANDENFEE gemaakt van sprookjeswol met zijden kleed
www.priegelgoud.nl
 
 

 
 priegelgoud.


 Jaarlijks op 22 augustus is het 'Tooth Fairy Day' ('Dag van de Tandenfee'). Deze dag herinnert aan een oud ritueel: als een kind een melktand verliest en deze onder het kussen of in een glas op het nachtkastje legt, vervangt de tandenfee deze 's nachts met een verrassing.


De tandenfee is een figuur uit de Britse en Amerikaanse folklore. Volgens de verhalen is ze een fee die wanneer kinderen een tand verliezen en deze onder hun kussen leggen, de tand 's nachts omruilt voor een muntje.

Figuren die een soortgelijke rol hebben als de tandenfee komen wereldwijd voor in folklore. Zo spreekt men in Italië en Frankrijk vaak van een muis.

 
zie www.priegelgoud.nl
 
 
 

Belle, wat heb jij een prachtige TANDENFEE getekend!
 
 
 
 
Als je je tand onder je kussen legt, komt in de nacht de Tandenfee langs.
Misschien ligt er dan een brief voor jou...
 

donderdag 16 augustus 2018

Appels oogsten

een fris en smakelijk boek over appels en peren..

 
 
 
 


Een mand met gouden liesjes..

 

 
 
 
 
 
Gouden Liesje, gemaakt van sprookjeswol.
www.priegelgoud.nl
 

Vrouwtje Appelwang.
"Lief klein Vrouwtje Appelwang, 
Waar kom jij vandaan?"
"Eerst hing ik in de boom,
toen kwam Jan de Wind eraan,
hij pakte , trok en duwde,
ik zwaaide heen en weer
totdat mijn steeltje brak,
en ik viel op aarde neer".
 
 
 
Appelboom uit de tuin van het Tafelspel Vrouw Holle.
De appels kunnen worden geplukt .
 
 
 
 
 
 
 Een appel

Er ligt een appel op een schaal
voor een open raam-
als hij zou kunnen denken zou die appel denken:
is dit nu beurs, zo n doof gevoel...
hij is nog zoet,
maar hij wordt al moe zoals alleen een appel
moe kan worden,
hij rimpelt en verkleurt,
Het is een warme dag, niets grijpt om zich heen
en niets gebeurt
en een hand pakt hem op, draait hem rond
en gooit hem door het raam-
als hij zich zou kunnen verbazen zou die appel
zich verbazen en denken:
is dit nu ten einde raad,
of is dit nu de opperste verwarring?
De avond valt, wormen komen op hem af,
en hij zou denken:
als ik nog kon glanzen dan zou ik nu toch glanzen...
zijn laatste gedachte
zou dat zijn.


Toon Tellingen
Ik probeer me het fijnere werk naaldvilten eigen te maken..

Hartegroet
Jannie

 

maandag 16 juli 2018

Graan oogsten

 
Korenbloem uit het boek van de Bloemenkinderen.
 
De Graanprinses www.priegelgoud.nl
 
 
Graanveld bij Oosterhouw op het Hoogeland bij Leens
 
 
 

De wintertarwe groeit op de hellingen van de wierden.
Het is rijp en wordt nu geoogst.

 

SPREUK:

Het brood uit het graan
het graan uit het licht
het licht uit Godes aangezicht.
Zo make het brood als Gods werk
onze harten licht en sterk.


Een sprookje voor de zomertijd: REPELSTEELTJE
 
 
De dochter van de molenaar moet
voor de koning de opdracht uitvoeren:
"'Als je dit stro vannacht niet tot goud hebt gesponnen,
zul je sterven".
 
 
Toen ging eensklaps de deur open en een klein mannetje stapte naar binnen en sprak: "Goedenavond, molenarinnetje, waarom huil je zo?"
 
  

maandag 2 juli 2018

TAFELSPEL


Een Tafelspel is een verhaal of sprookje dat wordt uitgebeeld op een tafel.
De poppen/figuren worden door een persoon / juffie bewogen, terwijl het verhaal wordt verteld. Het verhaal kan ook worden voorgelezen door een tweede persoon.
Dit heeft vooral als voordeel dat de tekst niet verandert, en kan worden herkend. Dat vindt een kind fijn.


****Een Tafelspel : op een tafel is een compleet beeld gemaakt van een verhaal. De figuren worden bewogen van de ene plaats naar de andere. 
 
Als je een tafelspel teveel vindt om te maken, kun je ook alleen een
scene/tafereeltje uit een verhaal laten zien.


***Een Tafereeltje met 1 of 2 figuurtjes.
Tijdens het voorlezen kijkt het kind naar de figuren die op een passend kleurig kleed zijn neergezet.

Ik laat nu een tafereeltje zien uit het prentenboek Hansje in `t Bessenland, van Elsa Beskow 
 Zoals je hieronder ziet, kan er een Tafereeltje worden gekozen uit het verhaal.

Hansje in `t Bessenland
   Hansje met mandjes en de hier `nog kleine` bessenvader :
                                         samen 26,50 euro

Hier zie je dat de mandjes van Hansje al vol zijn.
Om enige beweging aan verhaal toe te voegen kunnen bij de aanvang van het verhaal de mandjes leeg zijn en tijdens het voorlezen
de mandjes worden gevuld met blauwe en rode bessen.


 
  


 
 
Ook het Boek Hansje in `t Bessenland is te verkrijgen.
Standaard formaat en ook in MINI-uitgave.
 
Voor het maken van een tafereeltje kun je
 bij  www.priegelgoud.nl  Prentenboeken vinden met Figuur!
 
 
Bij een volgende blog zal ik een tafelspel laten zien met informatie.

Een tafelspel is ook te zien op
http://devierseizoenen-janna.blogspot.com/2014/02/vrouw-holle-boek-en-figuur.html#comments
 
 
 
Hartegroet Jannie
zondag 17 juni 2018

Sint Jansfeest


ZOMERWENDE 21 juni / SINT JAN 24 juni


Tekening SINT JAN/Jannie


De VUURVOGEL met gestolen appel uit de tuin van de  KONING
Verkrijgbaar bij het boek DE VUURVOGEL


 
familie ZOMERstammetjes

Sint Jan


Nu is de nacht alleen een waas van dauw
Dat strelend op de warme weiden daalt
En vóór ’t opaal vervloeit in donkerblauw
Teerrood alrêe de morgenschemer straalt,
Het zijn de lichte nachten van Sint Jan.
Zwaar wolkt een geur van rozen door het woud,
Daar is geen vogel, die nu slapen kan,
Geen bloem, die niet haar kelke openvouwt.

Stil-stralend ligt de Plas in zilverlicht;
Heel zacht bewogen door de morgenwind
Wuift suizend riet; in ’t wijde vergezicht
Sluimren de dorpen in matgrijze tint.
’t Is hoogfeest van het blije zomertij,
Reeds juicht de merel als de vreugde ervan,
De zomerdroomen ruisen ons voorbij …
Het zijn de lichte nachten van Sint Jan.Schrijver: Albertine Steenhoff-Smulders

 

Boek en Figuur, Runya, het vuurelfje
www.priegelgoud.nl
 

vrijdag 1 juni 2018

Zeemeerminnen

 
 
ZEEWIEFKES
 
Weelderige wiefkes,
mit joen lichte liefkes
en joen gollen hoaren,
woar bin ie geboren?
Het ons Laimeneerke
op 'n goie keerke,
joe oet wiend en wolken
en wat modder molken,
om verdwoalde mannen,
dij op `t wad belannen
wied van aigen wieven
        ien t verdaaf te drieven? …..
 
 
 
 
Dit gedicht over zeemeerminnen is in het Gronings dialect gemaakt
door -Jan Boer-
 
 

Deze zeemeermin heb ik gemaakt van sprookjeswol.
Hoe zullen we haar noemen? Hannelore?
En ze is verkrijgbaar bij mij: janna@priegelgoud.nl
 
 
En te midden van prachtige zeesterren
 

 
 
 
wonen de Zeewiefkes, een ieder in hun eigen schelp.
 
 
 
 
Hartegroet
Jannie
 

woensdag 16 mei 2018

VOORJAAR


 
Wilde-wingerd/schilderij Jannie
 


Voorjaarsmiddag

Een rieten dak met wilde -wingerd,
Een wegje, dat er henen slingert
Door `t weeke loover, dat al leutert;
Een kleine dreumus , die beteuterd
naar `n ietsje en een nietsje ziet;
een vogeltje van wiedewied!
Een gele zon -verheugende ketel,
Een roode lap bij doovenetel,
Een appel die te berste bloeit
In`t licht, dat met het windje stoeit
En fladdert in het glanzig veld
En van iets vriendelijks vertelt;
Een beetje stilte en zonnigheid,
een klein beetje tevredenheid,
En overal die blauwe hemel
Met tintel-ver dat blond gewemel-

C.S. Adama van Scheltema, Nederlands socialistische dichter 1877-1924


  
Plaatjes en versjes uit een heel oud boekje:
ALLE VOGELS KLEIN EN GROOT ZIJN NU WEER GEKOMEN door Ida Bohatta-Mopurgo 

Boek en Figuur  www.priegelgoud.nl


Hartegroet Jannie