zondag 31 maart 2013

PASEN


OP WEG NAAR PASEN

Op de eerste zondag, na de eerste volle maan, na het lentepunt vieren we PASEN, het feest van de opstanding van Christus.
Als voorbereiding op het Paasfeest is vanaf Aswoensdag na het Carnaval de 40-dagentijd. Voor veel mensen een tijd van bezinning en vasten.

De laatste week van deze periode is de Stille week of de Lijdensweek:
de week van Palmzondag tot Pasen.
-Palmzondag, maandag, dinsdag,woensdag en de dagen die benoemd worden als
-Witte donderdag
-Goede vrijdag
-Stille zaterdag

-PASEN: op Paaszondag en –maandag wordt de opstanding van Christus gevierd.

 Vandaag is het Paaszondag. Samen  met Belle , mijn kleindochter, maak ik paasbroodjes.

 

Uit: Jaarfeesten vieren met kinderen door Brigitte Barz

-In de eerste eeuwen van het christendom was Pasen het belangrijkste feest. In de oosters-orthodoxe kerk is het dat ook vandaag nog. Het was het feest der feesten. Door paaszondag heeft het zijn betekenis gekregen als eerste dag vande week. Over iedere zondag ligt iets van de glans van de dag van de opstanding.
De opstanding van Christus ‘s morgens vroeg, ``toen de zon opging``,
is het allereerste begin van een nieuwe schepping, van nieuw leven,
een nieuwe inwerking van het licht binnen de oude schepping.-


NAAR U

Dit is de eerste schuchtere groei,
een zich ontplooien naar het licht.
Eens is van liefde en geduld
de tijd vervuld,-
dan staat mijn stille tuin in bloei.
En elk aandachtig bloemgezicht
is toegericht naar u.

Ida GerhardtJaarfeesten

Op de Vrije School wordt grote aandacht besteed aan het ritmische beleven van het jaarverloop. Daarbij spelen de jaarfeesten een belangrijke rol. Door elk jaar opnieuw de jaarfeesten te vieren, vinden de kinderen een houvast in het tijdsverloop van een jaar.
Dit zijn de opeenvolgende feesten: 
- Michaelsfeest
- Sint Maarten
- Sint Nicolaas
- Advent
- Sint Lucia
- Kerstfeest
- Drie Koningen
- Maria Lichtmis
- Palmpasen
- PASEN
- Pinksteren
- Sint Jan
 

1 opmerking: